Berikut ini adalah sahabat yang menemani Nabi sewaktu hijrah ke Madinah?

Berikut ini adalah sahabat yang menemani Nabi sewaktu hijrah ke Madinah?

  1. Abu Bakar as “ Siddiq.
  2. Abdur Rahman bin Auf.
  3. Umar bin Khattab.
  4. Ali bin Abi Talib.
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Abu Bakar as “ Siddiq..

Leave a Comment