Ing ngisor iki sing kalebu parikan yaiku?

Ing ngisor iki sing kalebu parikan yaiku?

  1. Kegedhen empyak kurang cagak
  2. Sapa salah seleh, becik ketitik ala ketoro
  3. Jare kepingin pinter, lha kok wegah sinau
  4. Roning mlinjo sampun sayah nyuwun ngaso
  5. Bal-balan klambine biru, ugal-ugalan aja ditiru

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. Sapa salah seleh, becik ketitik ala ketoro.

Leave a Comment