Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia. identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila?

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia. identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila?

  1. Sila Persatuan Indonesia
  2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  3. Sila Keadilan sosial bagi seluruh raktyat Indonesia
  4. sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
  5. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Jawaban: C. Sila Keadilan sosial bagi seluruh raktyat Indonesia

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila sila keadilan sosial bagi seluruh raktyat indonesia.

Kalau pos ini membantu kamu, jangan lupa berbagi dengan yang lainnya ya!

Selamat Belajar dan Semangattt !!!

Leave a Comment